Actualització!!! Dates Proves d’Accés a Cicles Formatius

Accés curs 2020/2021

Mitjançant la Resolució EDU/165/2020,  de 27 de gener, es van convocar les proves d’accés als cicles formatius.

La inscripció a les esmentades proves es va iniciar el dia 13 de març i va quedar suspesa d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel la COVID-19. En la situació actual,  s’han dut a terme els tràmits necessaris administratius i es disposa d’autorització per a reiniciar les inscripcions a les esmentades proves i començar a preveure tot el procediment que se’n derivi.

Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, incorporant totes les mesures de prevenció imprescindibles per a poder realitzar les gestions de forma segura.

Així mateix, us informem del nou calendari de les proves (que properament es publicarà al web del Departament d’Educació):

  • Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 5 de juny de 2020
  • Llistat definitiu d’admesos i exclosos: 19 de juny de 2020
  • Prova de GM: 25 de juny
  • Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020
  • Llistat definitiu de qualificacions: 14 de juliol de 2020

Heu de tenir present que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia.

Comentaris