Preinscripcions al PTT Altafulla auxiliar en vivers i jardins per al curs 2020-2021Del 25 de maig al 5 de juny preinscripcions al PTT ALTAFULLA                       en vivers i jardins. 

Preinscripció telemàtica al correu :Documentació que cal presentar al centre: 


Us adreceu al correu del centre e3960055@xtec.cat i envieu la documentació escanejada o en fotografia clara dins del període de preinscripció: 1. ENVIAR DOCUMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ

 enllaç al document 

2. Tots els sol·licitants han de presentar:- Original i còpia del DNI, NIE o passaport vigent.

3. Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar:- Còpia del llibre de familia- Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment .


-Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) , si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen


-De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d'identificació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar.


-Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar el CAD del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència que l'alumne presenta discapacitat.


Important a l’hora d’enviar el correu a centre:
A l’assumpte del correu poseu “Resguard preinscripció i el nom de l’alumne/a” 


Termini: Del 25 de maig al 5 de juny
     722 84 53 21(canal obert de whatsapp per consultes) Comentaris