ESTUDIS PFI PTT

PFI - PTT DE VIVERS I JARDINS D'ALTAFULLA

Què és el PTT?

-        És un programa formatiu  per proporcionar formació en un àmbit professional  a joves que han finalitzat l’ESO sense graduar .

A qui s’adreça?

-         A nois i noies joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i volen formar-se en una professió.

Què trobaràs ? 

1.      Assessorament i pla d’atenció personalitzat
2.      Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa
3.      Formació general i formació professional en un perfil  específic


Quina durada té?

-        Un curs escolar (setembre a juny).

Qui l’organitza?

-         El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament  d’Altafulla


                        Què s'obté en acabar el  PTT?
-         
         - Certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides.
-         -  Reconeixement de la formació en la realització de les Proves d’Accés al Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Quina formació rebràs?


MÒDULS de formació professional en un perfil específic
Inclou 180 hores de pràctiques en empresa (FCT)


MÒDULS de formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món laboral i en la vida quotidiana


ESTRUCTURA DELS PROGRAMES
1a avaluació
2a  i 3a  avaluació
Fins 1 any després
setembre-desembre
gener-junyMÒDULS de formació professional
Inclou 180 hores pràctiques en empresa


Acompanyament i seguiment de la inserció laboral i educativa segons itinerari personal de cada jove

MÒDULS de formació general

ORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

Formació professionalitzada

 En aquest programa aprendràs a:

-        Executar operacions auxiliars per a la instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, per a la producció i manteniment de plantes en vivers i en centres de jardineria, d'acord amb les instruccions dels superiors o un pla de treball, i en compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.I en  acabar pots…

-   Treballar com a auxiliar de jardineria, auxiliar de vivers, auxiliar de centres de jardineria, auxiliar de camps esportius, aplicador de plaguicides de nivell bàsic,

-     Continuar la formació i matricular-te a un cicle formatiu de grau mitjà de la família professional que t'agradi, si aproves la PACFGM (Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà).

Comentaris