TARRAGONA: DEL NOU A L'ANTIC FÒRUM ROMÀ


La Seguretat Social.  Desprès de treballar que era la Seguretat Social a classe hem anat a afiliar-nos, per poder fer les pràctiques de jardineria durant el tercer trimestre, i tenir-lo per quan haguem de treballar.

La seguent feina era fer un recorregut per Tarragona per alguns dels punts més interessants de la ciutat, per desprès treballar-los a classe.


Comentaris